มหกรรมข้าวหอมมะลิและของดีอีสานตอนล่าง

“มหกรรมข้าวหอมมะลิและของดีอีสานตอนล่าง” จังหวัดศรีสะเกษ โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ มีกำหนดจัดงาน “มหกรรมข้าวหอมมะลิและของดีอีสานตอนล่าง ๒”

ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระยะเวลาการจัดงาน ๕ วัน สินค้าในงานประกอบด้วยข้าวหอมมะลิ ของสี่จังหวัดอีสานตอนล่าง๒ ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ฝีมือประณีต สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) สินค้าอุปโภค บริโภค จากกลุ่มจังหวัดต่าง ๆ

รวมทั้งสิ้น ๔๐ คูหาที่คัดเลือกมาแสดงและจำหน่ายให้กับลูกค้า วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า สร้างรายได้และพัฒนาฝีมือก้าวสื่อสากล ส่งเสริม ไฮไลท์งานที่น่าสนใจ ช็อปโอท็อปเลื่องชื่อคัดคุณภาพเยี่ยมมาจำหน่ายในราคายุติธรรม การแสดงวัฒนธรรมอีสานทุกวัน

สำหรับผู้ที่สนใจชมงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จำกัด คุณนพวรรณ โทร.๐๘๓-๒๙๙๖๘๖๒ หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ โทร. ๐๔๕-๖๑๑๔๘๕กำหนดกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้า

วันพฤหัสบที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น.ณ. ห้องประชุมชั้น ๕ ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิร์ล สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดพิธีเปิดงาน วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น.ณ. ลานแกรนด์ฮอล ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิร์ล สำโรง จังหวัดสมุทรปราการประธานในพิธีโดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ) และในช่วงพิธีเปิดงานท่านจะได้พบกับ คุณสมาพร ชูกิจ พิธีกร นักอ่านข่าวเศรษฐกิจสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ซึ่งจะมาทำหน้าที่เป็นพิธีกร จังหวัดศรีสะเกษ โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะผู้ดำเนินการจัดงานในครั้งนี้

จึงขอเชิญชวนประชาชนได้มาเลือกซื้อข้าวหอมมะลิ ของใช้ ของฝาก กลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง๒ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

อย่าลืมและอย่าพลาดของดี ราคายุติธรรมจากอีสานสู่ภาคกลาง

วันที่จัดงาน 18 – 22 สิงหาคม 2559
เวลาจัดงาน 10:00 – 21.00 น.
สถานที่จัดงาน ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
https://www.facebook.com/ImperialWorldSamrong/