มหกรรมการศึกษานานาชาติแห่งเอเชีย ครั้งที่ 5 : 5th The International Education Expo Asia 2016 : TIEEASIA2016

เตรียมพร้อม พบกับงานมหกรรมการศึกษานานาชาติแห่งเอเชีย ครั้งที่ 5 : 5th The International Education Expo Asia 2016 : TIEEASIA2016 งานเดียวที่นำสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศมาให้ข้อมูล และเปิดโอกาสทางการศึกษานานาชาติ มางานนี้งานนี้ที่เดียวครบทุกหลักสูตร อย่าพลาด 22 – 23 ตุลาคม 2559 นี้ ณ ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส (BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ติดกับศูนย์การค้ามาบุญครอง)

วันที่จัดงาน 22 – 23 ตุลาคม  2559

สถานที่จัดงาน ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส (BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ติดกับศูนย์การค้ามาบุญครอง)

https://www.facebook.com/TIEEASIA2016

929432_2136350_57adf28704557