ภูมิปัญญาเก่าใหม่ ไทยเกษตร

ชวนพ่อแม่พี่น้องคนไทยหัวใจเกษตร เรียนรู้ประสบการณ์จริง ผสมผสานองค์ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เทคนิคและเทคโนโลยีด้านการเกษตร ในงาน ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “ภูมิปัญญาเก่าใหม่ ไทยเกษตร” วันที่ 2 – 3 ก.ค. 59 เวลา 08.00 – 18.00 น.
วันที่จัดงาน 2 – 3 กรกฏาคม 2559
เวลาจัดงาน 08.00 – 18.00 น.
สถานที่จัดงาน สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
http://www.wisdomking.or.th/
detail