ฟังบรรยายธรรมโดย พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กัลยาโณ)

ขอเชิญเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมรับฟังบรรยายธรรมโดย พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กัลยาโณ) วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี พระนักเทศน์ชื่อดัง เจ้าอาวาสผู้พัฒนามูลนิธิวัดสวนแก้ว เจ้าของวลีตรึงใจ “โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 ในงานเปิดรับบริจาค เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งของเหลือใช้ ฯลฯ เพื่อนำบริจาคให้แก่ผู้ยากไร้ พร้อมร่วมสมทบทุน “กองทุนผู้สูงวัยวัดสวนแก้ว” และเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากมูลนิธิวัดสวนแก้ว ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป บริเวณชั้น 2 “The Hall” Convention Center

วันที่จัดงาน 20 ตุลาคม  2559

เวลาจัดงาน 13.30 น.

สถานที่จัดงาน บริเวณชั้น 2 “The Hall” Convention Center อยุธยาซิตี้พาร์ค

https://www.facebook.com/ayutthayacitypark/

14650523_1123147207775101_5209701765481115517_n