พม่าสมัยใหม่: ยุคโคโลเนียลจนถึงปัจจุบัน

ร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศเมียนมาร์กันต่อ กับเสวนาในหัวข้อ พม่าสมัยใหม่: ยุคโคโลเนียลจนถึงปัจจุบัน โดย ดร.ลลิตา หาญวงษ์

มาเติมเต็ม Timeline ประวัติศาสตร์กับช่วงเวลากว่า 50 ปี ที่ปกครองโดยระบอบทหาร จาก “พม่า” สู่ “เมียนมาร์” ในปัจจุบันเปลี่ยนไปมากแค่ไหน รวมถึงกระแสตอบรับจากการเปิดประเทศ ธุรกิจการเข้ามาลงทุนของต่างประเทศเป็นอย่างไร ทั้งสังคมและวัฒนธรรม การปรับตัวหรือการดำรงอยู่ของชาวพม่าในยุคสมัยใหม่ มาร่วมจัดกระบวนการรับรู้ทางประวัติศาสตร์กันใหม่ ให้คุณเข้าใจเหตุการณ์สำคัญและเรียนรู้ไปกับเพื่อนบ้านของเรา

วันที่จัดงาน 22 พฤษภาคม 2559

เวลาจัดงาน 14.00 – 16.00 น.

สถานที่จัดงาน ห้องคลังความรู้ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน มิวเซียมสยาม

https://www.facebook.com/museumsiamfan/?rc=p