ปั่น : เทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ขอเชิญ พี่นัองนักปัน และนักวิ่ง ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน และวิ่ง เทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต เวลา 17.30 น.
#ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ #วิ่งเทิดพระเกียรติ #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก #ลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต #ปั่นตามรอยพ่อหลวง

ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง
กับกิจกรรมปั่นจักรยาน และงานวิ่งครั้งประวัติศาสตร์ เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ขอเชิญชวนร่วมวิ่งเทิดพระเกียรติใน “HAPPY AND HEALTHY RUN FOR THE KING”

📍 วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562
📍 ณ สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต
📍 เวลา 17.30 – 21.30 น.

กิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของพสกนิกรทั่วทุกหมู่เหล่านั้น ในการนี้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จึงเรียนขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตร่วมกันจัดกิจกรรมปั่นจักรยานระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ณ สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพิธีพระบรมราชาภิเษกและเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี

อีกทั้งยังเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

==========================
ข้อกำหนดสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม
==========================

1. ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่ประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องมีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
2. เสื้อที่ระลึกในแต่ละขนาดมีจำนวนจำกัด
3. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องแต่งกายสุภาพ และขอความร่วมมือสวมเสื้อที่ระลึกของงาน นักปั่นที่สวมเสื้อกีฬาประเภทอื่นไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้***
4. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องสวมหมวกสำหรับปั่นจักรยาน กรุณาเตรียมแว่นตากันลมสำหรับเวลากลางคืน และรองเท้ามาด้วย
5. ติดเบอร์ BIB ให้เห็นเด่นชัด
6. จักรยานที่นำมาร่วมกิจกรรมจะต้องมีระบบเบรคหน้าหลัง มีลมยาง มีระบบการขับเคลื่อนอยู่ในสภาพปกติ และมีไฟกระพริบที่ด้านหลัง
7. กรุณานำกระติกน้ำที่ใช้สำหรับการปั่นจักรยานมาด้วย เนื่องจากทางสนามไม่อนุญาตให้นำขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง และอาหารเข้าสู่ลู่ปั่นจักรยาน
8. ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมตามรายชื่อที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ไม่สามารถนำผู้ติดตามมาด้วย
9. ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตก่อนเข้าสู่บริเวณลานกิจกรรม
10. ผู้ร่วมงานจะต้องผ่านจุดคัดกรองซึ่งจะมีการตรวจเสื้อ และสแน็ป หากท่านใดขาดอุปกรณ์ดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
11. สำหรับท่านที่ยังไม่เคยลงทะเบียนสแน็ปสามารถมาลงทะเบียนได้ในวันที่รับเสื้อ โดยใช้บัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต (สำหรับชาวต่างชาติ)
ในการลงทะเบียนรับสแน็ป
12. ภายในงานไม่มีจุดรับฝากของไว้บริการ จึงขอความร่วมมือให้ผู้ร่วมงานแต่งกายมาให้เรียบร้อย และนำสัมภาระติดตัวมาเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
13. พื้นที่จอดรถมีจำนวนจำกัด ผู้ร่วมงานควรวางแผนการเดินทางก่อนมาร่วมกิจกรรม
14. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฎิบัติตามกฎของสนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต อย่างเคร่งครัด

*** ผู้ร่วมกิจกรรมต้องสวมเสื้อที่ระลึกของงานเท่านั้น หากสวมเสื้อกีฬาประเภทอื่นจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

งานวิ่งครั้งประวัติศาสตร์ เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

=========
เวลาปล่อยตัว
=========

ระยะทาง เวลาปล่อยตัว เวลาคัทออฟ
23.5 กิโลเมตร 04.00 น. 08.00 น.
10 กิโลเมตร 05.00 น. 08.00 น.

===========
ไฮไลท์ของงาน
===========

⭕️ ครั้งแรกและครั้งเดียว! ที่คุณจะได้วิ่งบนสนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต (ปิดสนาม 100% )
⭕️ ผู้สมัครจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก
⭕️ เสื้อและสายคล้องเหรียญประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
⭕️ มี CHIP TIME จับเวลาทุกระยะ ทุกคน
⭕️ อาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักวิ่ง
⭕️ สมัครฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

เปิดรับสมัครจำกัด 10,000 คน เท่านั้น
⭕️ ระยะ 23.5 กม 4,000 คน
⭕️ ระยะ 10 กม. 6,000 คน

📌เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 2 พฤษภาคม เวลา 12.00 น.
ที่ คลิก >>>>> http://bit.ly/2VBbz5A

เตรียมตัวให้พร้อม แล้วสมัครให้ทัน! เพื่อร่วมบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

https://www.facebook.com/groups/1721890094704574/permalink/2566267363600172/

https://www.facebook.com/wheretorunwhentoride/