ปอยส่างลอง 2559

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงาน ประเพณี ปอยส่างลอง (งานประเพณีบวชลูกแก้วของไทยใหญ่ ซึ่งเป็นการบรรพชาสามเณรให้สืบทอดพระพุทธศาสนา) เดิมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2559 กำหนดการใหม่กำหนดจัดวันที่ 1-4 เมษายน 2559 ณ วัดม่วยต่อ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังกำหนดการต่อไปนี้

งานประเพณี ปอยส่างลอง (งานประเพณีบวชลูกแก้วของไทยใหญ่ ซึ่งเป็นการบรรพชาสามเณรให้สืบทอดพระพุทธศาสนา) เดิมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2559 กำหนดการใหม่กำหนดจัดวันที่ 1-4 เมษายน 2559 ณ วัดม่วยต่อ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 2-3 เมษายน 2559 วันรับส่างลอง
วันที่ 4 เมษายน 2559 วันแห่โคหลู่ (แห่เครื่องไทยทาน)
วันที่ 5 เมษายน 2559 วันข่ามส่งหรือวันหลู่ (วันบรรพชาสามเณร)

 

วนัที่จัดงาน 1-4 เมษายน 2559

สถานที่จัดงาน วัดม่วยต่อ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

http://www.amazingthaitour.com

http://ประเพณี.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87/

poisanglong