ปศุสัตว์ OK

คนที่ชอบวื้อเนื้อสัตว์แต่กังวลกับเนื่้อไม่สะอาดมาที่งานนี้ได้เลยครับเพราะระดับกรมมาเองเลย

อาหารปลอดภัยเป็นพื้นฐานของผู้บริโภคโดยเฉพาะการตรวจสอบที่มาตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กรมปศุสัตว์ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ จึงต้องการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ขึ้น ด้วยการมอบตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” แก่ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์แก่ประชาชน ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ และ ผู้ผลิตสินค้าปศุสัตว์จึงได้จัดงาน “เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ปศุสัตว์ OK” ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ ปศุสัตว์ OK พร้อมทั้งแนะนำการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ปลอดภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะ มาถึง
ด้วยเหตุนี้ พลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ผู้บริหารบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ อาทิ ซีพีเอฟ (ประเทศไทย), เบทาโกร, บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทลล์, เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม, สยาม แม็คโคร, เดอะ มอลล์ กรุ๊ป ฯลฯ ผู้ร่วมจัดงาน จึงขอเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ ความร่วมมือกับผู้ผลิตและจำหน่ายเนื้อสัตว์ในการสร้างมาตรฐานร่วมกัน เพื่อให้ความรู้คำแนะนำในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ปลอดภัยในช่วยเทศกาลตรุษจีน และ ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกตขอเชิญเหล่าพ่อบ้าน แม่บ้าน คนรักสุขภาพร่วมงาน “ปศุสัตว์ OK”

วันที่จัดงาน 2 กุมภาพันธุ์ 2559

เวลาจัดงาน 17.00 น

สถานที่จัดงาน ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 CentralPlaza WestGate

https://www.facebook.com/events/1672146573056602/

https://www.facebook.com/CentralPlazaWestgate/

12642655_532314503606216_3108044270380784369_n