ประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์

วันอัฐมีบูชาเป็นวันที่คนไทยอาจไม่รู้จักนัก โดยเป็นวันครบรอบการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า (วันฌาปนกิจศพ) ในวันดังกล่าวมีการจัดงานพิธีอย่างยิ่งใหญ่เพื่อรำลึกถึงการถวายพระเพลิงพระ พุทธเจ้าที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์เพียงที่เดียว โดยมีการจัดงานแสดงแสงสีเสียงเกี่ยวกับพุทธศาสนาและจำลองพิธีการถวายพระ เพลิงในช่วงค่ำคืนทุกวันตั้งแต่วันวิสาขบูชาจนถึงวันอัฐมีบูชา (นับต่อจากวันวิสาขบูชา 8 วัน) พร้อมทั้งการสักการะพระบรมสารีริกธาตุในพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อันเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวอุตรดิตถ์มาอย่างช้านาน

 

วันที่จัดงาน 20 – 28 พฤษภาคม 2559

สถานที่จัดงาน วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

http://www.skyscanner.co.th

thailand-uttaradit-wat-prathat-tung-yung-thinkstockphotos-472338224-news