ประเพณีสงกรานต์ ออน เดอะ บีช 2559

สงกรานต์ภาคใต้  ตามความเชื่อของประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิมที่ภาคใต้แล้ว สงกรานต์เป็นช่วงเวลาแห่งการผลัดเปลี่ยนเทวดาผู้รักษาดวงชะตาบ้านเมือง

  • 13 เมษายน จะเรียกว่า “เจ้าเมืองเก่า” เชื่อกันว่าวันที่เทวดารักษาบ้านเมืองจะกลับบนสวรรค์
  • 14 เมษายน จะเรียกว่า “วันว่าง” วันที่ปราศจากเทวดารักษาเมือง
  • 15 เมษายน จะเรียกว่า “วันรับเจ้าเมืองใหม่” วันรับเทวดาองค์ใหม่เพื่อดูแลบ้านเมืองแทนองค์เดิม

 

ประเพณีสงกรานต์ ออน เดอะ บีช 2559  วัน ที่ 13 เมษายน 2559 – 15 เมษายน 2559  ณ หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต พิธีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ชมการแสดงทางวัฒนธรรมนาฏศิลป์ไทย การประกวดหนูน้อยสงกรานต์ การประกวดเทพีสงกรานต์ และร่วมเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนาน

วันที่จัดงาน 13-15 เมษายน 2559

สถานที่จัดงาน หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

http://suvarnabhumiairport.com/

ประเพณีสงกรานต์สงกรานต์ ออน เดอะ บีช 2016-1