ประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์

อาทิตย์นี้จะรดยิงที่เที่ยวสงการนต์แต่ละจังหวัดโดยเฉพาะเลยครับ(แม้ไม่มีน้ำเล่นก็ตามแต่จะบอก) เริ่มที่นี่ก่อนเลย
เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2478   ซึ่งถือเป็น “สงกรานต์แห่งตำนาน งามตระการคู่พระนคร”ที่เกิดจากความร่วมมือของประชาชนในชุมชน และเป็นงานสงกรานต์ในตำนานที่เป็นต้นแบบของการประกวดเทพีสงกรานต์ ซึ่งมีการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 70 ปี

 

วันที่จัดงาน 12-15 เมษายน 2559

สถานที่จัดงาน บริเวณถนนวิสุทธิกษัตริย์ (สี่แยกบางขุนพรหม) ใต้สะพานพระราม 8

http://thai.tourismthailand.org

20140324_3_1395646078_66446