ประเพณีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2559

ประเพณีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2559  11 เมษายน 2559 – 15 เมษายน 2559 ณ ตัวเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559 ขบวนแห่การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง การประกวดเครื่องสักการะล้านนา หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นผึ้ง กิจกรรม “สืบฮีต สานฮอย ย้อนรอย ปี๋ใหม่เมือง” บูชาพระบรมสารีริกธาตุ,สรงน้ำพระสิริมังคลาจารย์ การก่อเจดีย์ทราย พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ การประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์ การประกวดศิลปะพื้นบ้านล้านนา ขบวนแห่ไม้ค้ำสะหลี และประเพณีขนทรายเข้าวัด ขบวนแห่เครื่องสักการะ สระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่ (ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)

 

วันที่จัดงาน 11-15 เมษายน 2559

สถานที่จัดงาน ตัวเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

songkran2