ประเพณีบวชนาคช้าง 2559

งานบวชที่ช้างมีส่วนร่วมคนที่ไม่เคยลองไปดูได้ครับ

พิธีโกนผมนาค ณ วัดแจ้งสว่าง พิธีทำขวัญนาคหมู่ ขบวนแห่นาคด้วยช้างอันยิ่งใหญ่ตระการตาจากวัดแจ้งสว่างไปยังดอนบวช

วันที่จัดงาน 18-19 พฤษภาคม 2559

สถานที่จัดงาน ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง จังหวัดสุรินทร์

http://thai.tourismthailand.org

Surin - Buat Nak Chang 2558 _01