ประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2559

ขอเชิญร่วมงาน “ประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2559” ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายอย่าง อาทิ การชมขบวนแห่เครื่องสักการะ, ขบวนช้างเจ้าหลวง, ขบวนเจ้าเมืองจาก 8 อำเภอ, ชมการแสดงวัฒนธรรม, มหรสพสมโภช, สวนสนุก, การแสดงดนตรีจากศิลปินดัง, การเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์ชุมชน ฯลฯ

วันที่จัดงาน 16-22 มีนาคม 2559

สถานที่จัดงาน วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

https://www.facebook.com/TATContactcenter/

12804695_1036235666448513_4374205941915061484_n