ประชุมนานาชาติ The 26th FAPA Congress 2016

  เภสัชกรรมสมาคมจัดการประชุมนานาชาติ The 26th FAPA Congress 2016 หัวข้อ ?Integration Asian Pharmacy Wisdom for Better Global Health? ในวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 

วันที่จัดงาน 9 – 14 พฤศจิกายน 2559

เวลาจัดงาน 8:00 – 17.30 น.

สถานที่จัดงาน ฮอลล์ 210 – 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

https://th-th.facebook.com/fapa2016/

http://www.fapa2016.com/

event_12464_type50_p1_20161007154550