ประกาศ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

งดเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ และโบราณสถานทุกแห่งทั่วประเทศ สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ

ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2559 – 31 มกราคม 2560

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่เริ่ม 20 ตุลาคม 2559 – 31 มกราคม 2560

สถานที่ไม่เก้บเงิน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ และโบราณสถานทุกแห่งทั่วประเทศ

https://www.facebook.com/TATContactcenter/

14700917_1241071059298305_3546957957031896063_o