บูชาดาวนพเคราะห์

ขอเชิญร่วมงานบูชาดาวนพเคราะห์ วันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี ถือเป็นพิธีบูชาดาวนพเคราะห์อันศักดิ์สิทธิ์ ที่ยังคงรูปแบบพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ในแบบดั้งเดิมไว้ ที่ถือปฏิบัติกันมากว่า 180 ปี เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย!!! มากราบไหว้สักการะบูชา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่านที่มาร่วมงาน ครับ

วันที่จัดงาน 20-28 กุมภาพันธุ์ 2559

สถานที่จัดงาน วัดเขตร์นาบุญญาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี

https://th-th.facebook.com/TatRayongOffice

12728821_995179890518994_2111855149069796261_n