บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ รุ่นที่ 3

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
หลักสูตรประจำเดือนสิงหาคม 2562

“บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ รุ่นที่ 3”
โดย ดร.สวพร เจริญทิพากร

– Game Based Learning Master
– ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกม
– และเจ้าของสถาบันนันทสิทธิ์คิดสร้างสรรค์ จ.ภูเก็ต

11-12 สิงหาคมนี้
อ.แหม่มและทีมงาน
จะลงมาที่กรุงเทพฯ เพื่อจัดอบรม
ให้กับวิทยากร HR และครูรวมถึงผู้ที่สนใจ

ในการเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่มี
ออกมาเป็นบอร์ดเกมเพื่อใช้ในการอบรมพัฒนา
บุคลากรองค์กร หรือนักเรียน
ผ่านกระบวนการที่สนุกสนาน
และเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่

สนใจรีบสมัคร
รับจำนวนจำกัดเพียง 15 ท่านเท่านั้น !!

#ขอบคุณอาจารย์แหม่มที่มาใช้บริการสถานที่
#Harmony_Learning_Center

สนใจ Inbox ได้เลยค่ะ
เจ้าหน้าที่จะรับลงทะเบียน

#HLC_ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคต

https://www.facebook.com/DynamicInnovator/