นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ นิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ”

กว่า 200 ภาพที่นำมาจัดแสดง บางภาพไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน จากภาพถ่ายของในหลวงรัชกาลที่9 ตลอดการจัดแสดงวันนี้ไปจนถึง 7 มกราคม 2561 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

และอีกหนึ่งนิทรรศการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่าหาชมยากจากฝีมือศิลปินชั้นนำของไทยในหลายยุคสมัยกว่า 160 ผลงาน พระบรมฉายาลักษณ์ ที่หาชมได้ยากหลายภาพไม่ปรากฏชื่อช่างภาพไม่สามารถระบุเวลาหรือสถานที่ได้

วันที่จัดงานถึง 7 มกราคม 2561

เวลาจัดงาน 10.00 – 18.00 น.

สถานที่จัดงาน หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

https://www.facebook.com/museumsiamfan/