นัดพบแรงงาน ก.ค. 59

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดงาน “นัดพบแรงงาน” ในวันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2559  ภายในงานพบบริษัทชั้นนำกว่า 40 บริษัท ตำแหน่งงานมากกว่า 1,000 อัตรา ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความต้องการที่จะเปลี่ยนงานหรือกำลังหางานใหม่เข้า มาสมัครงานและสัมภาษณ์ทันที เพียงเตรียมเอกสารการสมัครงาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, วุฒิการศึกษา และรูปถ่าย 1 นิ้ว เข้ารับการสัมภาษณ์โดยตรงกับบริษัท ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  บริเวณชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center

 

วันที่จัดงาน 12 กรกฎาคม 2559

เวลาจัดงาน 10.00 – 21.30 น.

สถานที่จัดงาน บริเวณชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center ayutthayacitypark

http://www.ayutthayacitypark.com

detail_d8ee8a5457f6320cfb3c21fecf08803a