นวัตกรรมกล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟนเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน/โบราณวัตถุ

[เปิดรับสมัคร]
ผู้เข้าร่วมอบรม
“นวัตกรรมกล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟน
เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ”
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคารดำรงราชานภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้ ภาคเคมี คณะวิทย์ฯ จุฬาฯ & กรมศิลปากร & มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ World Monuments Fund
สามารถดูรายละเอียดงานได้ที่ >> goo.gl/xZGbsM
อบรมฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
***เฉพาะ 50 ท่านแรกที่ลงทะเบียน
สมัครได้ที่ >>> goo.gl/S6QE2d

 

วันที่จัดงาน 19 กุมภาพันธ์ 2561

เวลาจัดงาน 09.00 – 16.00  น.

สถานที่จัดงาน ห้องประชุม อาคารดำรงราชานภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

https://www.facebook.com/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3-324494674594746/