ธรรมมะกับการใช้ชีวิตประจำวัน

ขอเชิญเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมรับฟังบรรยายธรรมในหัวข้อ “ธรรมมะกับการใช้ชีวิตประจำวัน”เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน กับ พระอาจารย์อลงกต ติกขปัญโญ  วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี พร้อมรับบริจาคสิ่งของ สำหรับผู้ป่วย HIV อาทิ แป้ง, สบู่, ผ้าเช็ดตัว, อุปกรณ์การรักษาพยาบาล, ข้าวสาร, อาหารแห้ง, นมผง และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ หรือทุนทรัพย์ (เนื่องจากผู้ป่วย HIV มีภูมิคุ้มกันกันต่ำ ขอความกรุณาบริจาคเฉพาะของใหม่เท่านั้น)

วันที่จัดงาน 19 พฤษภาคม 2559

เวลาจัดงาน 13.30 – 15.30 น.

สถานที่จัดงาน 2 “The Hall” Convention Center อยุธยาซิตี้พาร์ค‬

http://ayutthayacitypark.com

detail_2b6b1238a1c3a0bb1ddf603f855df439