ตลาดร่มหุบ หรือตลาดเสี่ยงตาย Return

กลับมาแล้วอีกครั้ง “ตลาดร่มหุบ หรือตลาดเสี่ยงตาย” หลังจากที่ทางการรถไฟหยุดเดินรถในเส้นทางสายบ้านแหลม-แม่กลองไปพักใหญ่เพื่อ เปลี่ยนระบบราง หมอนรางรถไฟและยกพื้นทางใหม่ ขณะนี้ทางการรถไฟได้เริ่มเปิดให้บริการใหม่อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ช่วงเวลาที่รถไฟผ่านตลาดคือ 06.20, 08.30, 09.00, 11.10, 11.30, 14.30, 15.30, 17.40 น. แนะนำไปช่วงเวลาเช้าๆ อย่าเดินทางขบวนท้ายๆ เพราะตลาดวายแล้วจะมีของขายน้อย

 

วันที่เริ่มเปิด 1 เมษายน เป็นต้นไป

เวลารถไฟผ่านตลาด 06.20, 08.30, 09.00, 11.10, 11.30, 14.30, 15.30, 17.40

สถานที่ แม่กลอง สมุทรสงคราม

https://www.facebook.com/TATContactcenter/

12961431_1062839377121475_113893579453403276_o