ตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 8

ให้คำแนะนำการจัดการร้านค้าปลีก แนวคิดไอเดียรูปแบบการจัดร้านใหม่ๆ รูปแบบการจัดเรียงสินค้า โดยจะมีตัวอย่างร้านค้าโชห่วยที่ชนะเลิศในโครงการประกวดโชห่วย โชว์เสน่ห์ จะนำรูปแบบการจัดร้านที่ดึงดูดลูกค้าให้เข้าร้านมาแสดงในงาน เพื่อสร้างไอเดียใหม่ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ นอกจากนี้ยังมีทายาทโชห่วยที่ชนะเลิศการประกวดทายาทโชห่วยมาให้แนวคิดการ ต่อยอดธุรกิจ แผนงานการพัฒนาธุรกิจที่อยู่รอดในยุคการแข่งขัน เพื่อเป็นช่องทางการเพิ่มรายได้ให้แก่เจ้าของร้านค้าปลีก และยังมีกิจกรรมเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจและยังมีการ จำหน่ายสินค้าราคาถูกมากมาย

 

วันที่จัดงาน 17-20 มีนาคม 2559

เวลาจัดงาน 10.00-19.00 น.

สถานที่จัดงาน เมืองทองธานี

http://impact.co.th

http://www.siammakro.co.th/index.php#Home

https://www.facebook.com/siammakro/?fref=nf

detail_shohuay_8