ตลาดนัดปันรัก ปีที่ 9

ชิมและช้อปแบบได้บุญกับกิจกรรมการกุศลตลาดนัดปันรักแด่น้อง ปีที่ 9 กิจกรรมเพื่อสังคมที่จัดขึ้นโดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อนำรายได้หลักจากหักค่าใช้จ่าย ไปสนับสนุนด้านการศึกษาแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสในโรงเรียนชนบท โดยภายในงานพบกับการออกบูทจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า อาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมสอยดาวการกุศล การประมูลสินค้า และกิจกรรมดนตรีเปิดหมวก

วันที่จัดงาน 3-6 มีนาคม 2559

เวลาจัดงาน 10.00-20.00 น. สถานที่จจัดงาน ลานกิจกรรมโซนดี ทางขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดิน ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

https://www.facebook.com/punrakmarket/?fref=ts

http://www.qsncc.co.th

12734208_954071664647960_6961125867395292060_n