ดาวเรืองเหลืองทองอร่าม บานสะพรั่งในใจชาวไทย

“ดาวเรืองเหลืองทองอร่าม บานสะพรั่งในใจชาวไทย” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี แสดงความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ขอเชิญชวนร่วมประดิษฐ์ ดอกดาวเรืองจากกระดาษย่น ๑ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
ชั้น ๑ ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

 

วันที่จัดงาน 1 – 15 ตุลาคม 2560

เวลาจัดงาน 13.00 – 18.00 น.

สถานที่จัดงาน ชั้น ๑ ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี

https://th-th.facebook.com/tanghuaseng