ซิดสนั่นเมือง ม่วนซื่นสงกรานต์อุดร

เทศบาลนครอุดรธานีร่วมกับจังหวัดอุดรธานี จัดงสยประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559 ขึ้น แต่เนื่องจากในปีนี้บ้านเมืองอยู่ในภาวะวิกฤติแห้งแล้งเหรงหากไม่ช่วยกัน ประหยัดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคในช่วงก่อนที่ฝนจะตกลงมา อาจจะทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำ และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล งานประเพณีสงกรานต์เมืองอุดรธานี ในปีนี้ จึงมีนโยบาสยประหยัดน้ำช่วยกันเพื่อชาติด้วยการจัดเป็นสงกรานต์แนวใหม่ เป็น”ซิดกันสนั่นเมือง ม่วนซื่นสงกรานต์เมืองอุดรธานี” แต่ก็ยังคงรูปแบบงานประเพณีเดิมๆเอาไว้เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวันขึ้นปี ใหม่ไทย

นายอิทธิพนธ์ฯ กล่าวให้รายละเอียดต่อไปอีกว่า คำว่า”ซิด” เป็นคำพูดของภาคอีสาน เป็นลักษณะของการประพรมน้อยๆ และเหตุผลที่งานประเพณีสงกรานต์เมืองอุดรธานีในปีนี้ต้องหันมาใช้วิธีซิดน้ำ แทนการสาดน้ำก็จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้ และในทุกๆปีที่ผ่านมาในช่วงนี้ น้ำของอ่างห้วยหลวงที่เป็นแหล่งน้ำเลี้ยงเมืองอุดรธานี แต่ในปีนี้มีน้ำเหลือพอเพียงเพื่อทำน้ำประปาจนถึงเดือนพฤษภาคม

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหันมาใช้นโยบายในการประหยัดน้ำตามนโนบายของการบริหาร จัดการน้ำระดับจังหวัด ซึ่งทุกปีที่ผ่านมานั้นชาวจังหวัดอุดรธานีก็เล่นสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน เพราะมีน้ำให้พอเพียงให้เล่นได้ ซึ่งก็หวังว่าการใช้มาตรการดังกล่าวนี้ จะใช้ในปีนี้เพียงปีเดียวเท่านั้น เพราะปีหน้าสถานการณ์ของน้ำเมืองอุดรธานีก็คงจะกลับมาอยู่ในสภาพเหมือนกับ ทุกปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะต้องใช้วธีการซิดแทนการสาดในงานประเพณีสกรานต์ก็ตาม แต่ทางจังหวัดและเทศบาล ก็ยังคงรูปแบบการจัดงานประเพณีสงกรานต์ให้คงรูปแบบเอาไว้ทุกอย่าง เช่น การเปลี่ยนผ้าครองพระพุทธโพธิ์ทอง หการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การประกาศสงกรานต์ การอวยพรจากพ่อเมืองและส่วนต่างๆ การทรงน้ำพระพุทธมังคี การไถ่ชีวิตโค*กระบือ การตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 250 รูป การขี่รถจักรยานสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 วัด นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัด

วันที่จัดงาน 13-15 เมษายน 2559

เวลาเริ่มงาน 7.00-23.00 น.

สถานที่จัดงาน วันที่ 13 จัดที่ ศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง,วันที่ 14 จัดที่ถนนเทศาหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,วันที่ 15 จัดที่ถนนอธิบดี หน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี

https://www.facebook.com/ud.city1/

12494849_1193178250694436_8312627197338153374_n