ช๊อปเพลินเดินชิว 2

ขอเชิญทุกท่านร่วมช๊อปกับงานมหกรรมสินค้าและอาหาร  “ช๊อปเพลินเดินชิว” วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 2-3 มิถุนายน 2559
เวลา 07.00 น. – 17.00 น.
ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (A)

วันที่จัดงาน 2 – 3 มิถุนายน 2559

เวลาจัดงาน 7.00 – 17.00 น.

สถานที่จัดงาน ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (A) ศูนย์ราชการ

https://www.facebook.com/governmentcomplex

http://www.governmentcomplex.com/

13240604_1094494793927716_6130474487074850504_n