ชมการสร้างงานศิลปะ บนกำแพงของศิลปิน graffiti จากทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ถนนคูเมืองทิศตะวันตกใกล้ดับเพลิง ร้อยเอ็ด

 

 

เตรียมพบกับ !!!!!

Street Art @ Roi – Et ท้ามาพ่น …. จนเป็นเรื่อง

รวมพล …. คนมีของ …. มาปล่อยแสง

ชมการสร้างงานศิลปะ บนกำแพงของศิลปิน graffiti จากทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ถนนคูเมืองทิศตะวันตกใกล้ดับเพลิง ร้อยเอ็ด

ผู้ใหญ่ใจดี ชวนมาพ่น …. จนเป็นเรื่อง
จังหวัดร้อยเอ็ด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานขอนแก่น

ททท.สำนักงานขอนแก่น … ชวนไปดู