จิตแห่งความมุ่งมั่น โดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ “จิตแห่งความมุ่งมั่น”
โดย ศาสตรเมธี เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

จัดแสดงระหว่าง :
พุธที่ 29 พฤษภาคม – เสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 18.30 น.
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

จิตแห่งความมุ่งมั่น เป็นภาพปลาอานนท์กับดอกบัวแห่งความหลุดพ้น ปลาหิมพานต์ในพุทธตำนานแหวกว่ายท่ามกลางมหาสมุทร ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์แห่งการตื่นรู้และการรู้แจ้งในพุทธธรรม

ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ที่งดงามละเมียดละไม ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นบนแม่พิมพ์ไม้ด้วยทักษะฝีมืออันประณีตบรรจง
รายละเอียดต่าง ๆ บนแผ่นภาพถูกสลักเสลาลงบนแม่พิมพ์ด้วยความละเอียดลออ ถือเป็นผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ชั้นยอดอีกภาพหนึ่ง

ภาพผลงานขนาด 46 x 70 เซนติเมตร
จำนวนพิมพ์ 99 เอดิชั่น 9 A.P. และ 9 H.C.
ลงลายเซ็นศาสตรเมธี เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ พร้อมกรอบ
ส่งมอบพร้อมใบรับรองผลงาน ราคาเริ่มต้นภาพละ 96,000 บาท

ในการนี้ ศาสตรเมธี เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้กรุณาให้สิทธิ์ในการจัดสร้างและจัดจำหน่ายผลงานให้แก่ เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม

รายได้จากการจัดจำหน่ายมอบให้ เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยและสวนประติมากรรมกลางแจ้ง
ที่เปิดให้ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นทุนในการบริหารจัดการมิวเซียมต่อไปในอนาคต

เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจทางด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป เปิดกว้างให้นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมผลงานสะสมในหอศิลป์และสวนประติมากรรมกลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน

 

https://www.facebook.com/ARDEL-Gallery-of-Modern-Art-115506035157778/