จิตอาสาบริจาคโลหิต จากวันสวรรคตสู่วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รับเหรียญที่ระลึกพระบรมรูปในหลวง รัชกาลที่ 9 อันทรงคุณค่า

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย  ชวนจิตอาสาร่วมทำดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล จากวันสวรรคตสู่วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน โดยผู้บริจาคโลหิตระหว่างวันที่ 12-25 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะได้รับ “เหรียญที่ระลึกพระบรมรูปในหลวง รัชกาลที่ 9 ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ” อันทรงคุณค่า   

นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า  ในห้วงเดือนตุลาคม 2560 นับเป็นช่วงเวลาสำคัญของพสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน ที่จะร่วมแสดงความจงรักภักดี และแสดงความอาลัย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  จึงได้จัดโครงการ “จิตอาสา ร่วมทำดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”  ระหว่างวันที่ 12-25 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์ ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับ“เหรียญที่ระลึกพระบรมรูปในหลวง รัชกาลที่ 9 ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ”อันทรงคุณค่า  เหรียญดังกล่าวจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี  ในปี 2539 ได้รับการออกแบบโดย อาจารย์พินิจ  สุวรรณะบุณย์  ศิลปินแห่งชาติ  ปั้นแบบ และผลิตโดยกองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ด้านหน้าของเหรียญเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระปรมาภิไธย ด้านหลังจารึกข้อความ “ชีวิตํ จเช ธมฺมมนุสฺสรนฺโต” มีความหมายว่า พึงสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อรักษาธรรม

นอกจากนี้  ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการฯ และพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปีแห่งการสวรรคต   พร้อมทั้ง จัดแสดงนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานบริการโลหิตของสภากาชาดไทย ชุด “ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์” และ“ก้าวพระบาทที่ยาตรา น้ำพระทัยที่ทรงมีต่องานบริการโลหิต”  นำเสนอพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานบริการโลหิต  ย้อนรอยภาพประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร “ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย”เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2512  จึงถือเป็นวันสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภายใต้พระบารมี  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  มีความเจริญก้าวหน้าพัฒนาสู่ความทันสมัย  มีการปรับเปลี่ยน และพัฒนางานด้านต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ ตลอดจนหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการฯ ระหว่างวันที่ 12-25 ตุลาคม 2560 ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์   วันจันทร์-ศุกร์ เปิดเวลา 07.30-19.30 น.  วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 08.30-15.30 น.  ยกเว้นวันที่ 13 ตุลาคม 2560  เปิดเวลา 08.00-16.00 น.  และปิดทำการในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

วันที่จัดงาน ถึง 26 ตุลาคม 2560

เวลาจัดงาน 8.30 – 15.30 น.

สถานที่จัดงาน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์

https://www.redcross.or.th/home