งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 52

เที่ยวปลายฝนต้นหนาว @งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 52 เต็มพื้นที่ 1,200 บูธ ไบเทค บางนา 29 ส.ค.- 1 ก.ย.นี้ 10.00-21.00 น.

งานไทยเที่ยวไทย บาย พีเคเอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์
www.thaiteawthaiplaza.com

https://www.facebook.com/thaiteawthaifair/?__xts__[0]=68.ARDT5ZnZu0AyclsNk7gD-egrwqRNK63kymCn-IGipX_5cWPfFDsJwrbebVwd_axYLmRzk-GSpk-2jruSBEschD6wWR5H__QlkIDI10WaeSblzwveYH8h5KxL54BQ3DMeyV63A5YPrVqmWFsEJV5LULhhLkytrdOHvSgVKsNj5eCTHDdXLdNEVl_opvOQRarfyq6qgQfKakALpw_Xp6z6PpHZqLIr2qJZDQ933ef6ZBhEGvvDNgWqBBe7ozJkejHTTmB3gFBnbnHKUuQ-c9GQl2p4h8x6dN42ZWcARuu9uTLTqU7bgsic0ogqysDETjCdJYkjLXpamsVq9-b4etZqQVWOsg