งานแสดงสินค้า เทคโนโลยีการพิมพ์และวัสดุการพิมพ์ ครบวงจร ครั้งที่ 4

งานแสดงสินค้าครั้งนี้ เป็นการนำผู้ประกอบการด้านธุรกิจงานพิมพ์ อาทิเช่น กลุ่มเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท กลุ่มเครื่องพิมพ์ดิจิตอล กลุ่มงานพิมพ์ Packaging และธุรกิจบริการงานพิมพ์ป้ายโฆษณา อุปกรณ์การพิมพ์ และสินค้าพรี่เมี่ยมต่างๆ ที่ใช้ในสำนักงานมาอยู่รวมกัน การจัดงานครั้งนี้จะทำให้ผู้ประกอบการทุกท่าน ได้รับข้อมูลข่าวสารอันทันสมัย จากองค์กรต่างๆ ที่เข้าร่วมออกงานครั้งนี้ เพื่อนำมาประยุกต์ และปรับใช้กับการทำงานของแต่ละบริษัท เพื่อเป็นการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการบริหารภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดผู้ร่วมออกงาน Exhibition
1.กลุ่มเครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ท, ดิจิตอล
2.กลุ่มเครื่องพิมพ์ มัลติฟังก์ชั่น เครื่องถ่ายเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจ ศูนย์ถ่ายเอกสาร
3.กลุ่มงานพิมพ์ Packaging
4.ธุรกิจบริการ เช่น ด้านป้ายโฆษณา ธุรกิจด้านงานพิมพ์ วัสดุการพิมพ์ สติกเกอร์ ธุรกิจด้านของขวัญของชำร่วย
5. กลุ่มหลอดไฟแอลอีดี และจอภาพแอลอีดี กล่องไฟ ไลท์บ๊อกซ์

วันที่จัดงาน 25-28 มีนาคม 2559

เวลาจัดงาน 10.00-20.00 น.

สถานที่จัดงาน เมืองทองธานี

http://impact.co.th

http://www.printtechexpo.com/

02-01-the4thprinttech-L