งานแสดงสินค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม เพื่อการขนส่งลำเลียงและจัดเก็บสินค้าอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2

เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ขนส่งลำเลียง และเครื่องมือที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ภายในมีการแบ่งเป็น 4 โซนสินค้า
1. โซนเครื่องจักรอุตสาหกรรม
2.โซนอุตสาหกรรมขนส่งลำเลียง
3.โซนเครื่องมืออุตสาหกรรม
4.โซนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
ได้นำเอาเทคโนโลยีอันทันสมัย มาโชว์ความสามารถในการทำงานให้กับทุกองค์กร ได้นำมาหน่วยงานให้สามารถได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการทำงานและลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายภายในองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม

วันที่จัดงาน 25-28 มีนาคม 2559

เวลาจัดงาน 10.30-20.00 น.

สถานที่จัดงาน เมืองทองธานี

http://www.mheexhibitions.com/

http://impact.co.th

02-01-the2ndmaterialhandling-L