งานเทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ : สงกรานต์วิถึไทย ร่วมใจประหยัดน้ำ

 ขบวนเคลื่อนจากลานพลับพลาเจษฎามหาบดินทร์ – ถนนราชดำเนินกลาง – ถนนราชดำเนินใน – ถนนหน้าพระลาน – ถนนมหาราช – สวนนาคราภิรมย์  เป็นเรื่องราวของ มหัศจรรย์มรดกจารึก 3 แผ่นดินขบวนเล่าขานตำนานจารึกสงกรานต์ มรดกโลกเรื่องราวตำนานธรรมบาลกับนางสงกรานต์ทั้ง 7  ที่ถูกจารึกบนแผ่นดินไทย ร่วมกันสืบสานงานประเพณีที่ดีสืบทอดให้ตราไว้ชั่วลูกชั่วหลาน แบ่งระยะการนำเสนอออกเป็น 3 ขบวน

โดยมีแนวคิดจากการแพร่ขยายไปทั่วแผ่น

จารึกริเริ่ม รัชสมัยที่ 3 : ศิลาจารึกมรดกโลก

จารึกแผ่นดิน   รัชสมัยที่ 5 : 13 เมษาสงกรานต์ไทย

จารึกเพื่อนบ้าน รัชสมัยที่ 7 : สงกรานต์เพื่อนบ้าน

ขบวนรถเชิญตราสัญลักษณ์นำเอาศิลจารึกที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ หัว รัชกาลที่ 3 ให้จารึกวรรณกรรมตำนานสงกรานต์ไว้ที่ผนังกำแพงในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) โดยนำขบวนนักแสดงพร้อมเหล่าสัตว์หิมพานต์เดินมาพร้อมกับธรรมบาล และนางสงกรานต์ทั้ง 7  ถือได้ว่าเป็นการจำลองเรื่องราวตำนานออกมาในรูปแบบการแสดง และครั้งแรกที่จะได้พบกับการยกม่านน้ำมาไว้กลางกรุงบนถนนราชดำเนิน ในชุดการแสดง “จารึกศักราช มหาสงกรานต์ มรดกวิถีไทย” และตามมาด้วยขบวนที่เข้าถึงรัชสมัย ชาวไทยจะได้ทัศนามหาสงกรานต์วิถีไทย   ทั้งแผ่นดิน ขบวนสงกรานต์วิถีชนชาติไทยใจบุญทั้ง 5 ภาค เรื่องราวที่ชาวไทยทุกคนจะได้ออกมาศักการะและทำบุญ  ในรอบบุญปีใหม่ ประกอบด้วย

ภาคเหนือ สลุงหลวง จังหวัดลำปาง

ภาคอีสาน ต้นดอกไม้ จังหวัดเลย

ภาคกลาง สงกรานต์ไทยมอญ จังหวัดราชบุรี

ภาคตะวันออก ศรีมหาราชาและกองข้าว จังหวัดชลบุรี

ภาคใต้ นางดาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

และจบด้วยขบวนความสัมพันธ์สองแผ่นดินของสองฝั่งโขงระหว่างไทยกับลาว นำเสนอความสัมพันธ์ของพระธาตุ  สองแผ่นดินที่เชื่อมโยงระหว่างพระธาตุพี่น้อง พระธาตุพระพนม จังหวัดนครพนม ที่เชื่อมความสัมพันธ์ด้วยสายสิญจน์ ไปยังพระธาตุศรีโครตบอง ประเทศลาว นับเป็นการเปิดตัวเทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยระหว่างการเคลื่อนขบวนจะมีการแสดงเบิกโรงประจำจุดการแสดงเวทีหน้า ลานพลับพลาเจษฎาบดินทร์ และเวทีหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย นอกจากนี้ ยังมีการจำลองตลาดโบราณ และการละเล่น การแสดงมหรสพ ที่หาชมได้ยาก ได้แก่ ละครนอก หุ่นหลวง ในบริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

วันที่จัดงาน 10-12 เมษายน 2559

เวลาที่เริ่มขบวนในวันที่ 10 เมษายน2559 15.00 – 18.00 น.
สถานที่จัดงาน ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ – ถนนราชดำเนินกลาง –ถนนราชดำเนินใน – ถนนหน้าพระลาน –ถนนมหาราช – สวนนาคราภิรมย์
http://thai.tourismthailand.org/
20150302_3_1425272300_993389