งานอีดิล แฟร์ ครั้งที่ 6 เทศกาลของขวัญวันอีด

การออกร้านจำหน่ายสินค้า, ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล,เครื่องสำอางค์, เครื่องประดับ, อาหารทั่วไป, สินค้าแบกะดินของกลุ่มนิสิต นักศึกษา, สนามเด็กเล่น, ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มธุรกิจมุสลิม
วันที่จัดงาน 11 – 13 สิงหาคม 2561
เวลาจัดงาน 13.00 – 22.00
Islamic Center of Thailand (ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย )
https://www.facebook.com/muslimthaipost/
https://www.facebook.com/mnetorga/