งานวันวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร

ใกล้วันวิสาขบูชาแล้วครับใครสนใจกิจกรรมที่วัดนี้ลองดุนะครับมีแค่ 3 วันเองครับ

เชิญชวนชาวสกลนครร่วมกิจกรรมสะสมเสบียงบุญ ในงานวันวิสาขบูชา วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2559 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารและวัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เดิน วิ่ง วิสาขพุทธบูชา และขบวนแห่โคมบัวบูชาในวันวิสาขบูชา ชมการแสดงนิทรรศการวันวิสาขบูชา การประกวดกระทุงโบราณ โคมบัวบูชาประเภทแขวน และการประกวดขบวนแห่โคมบัวบูชา ร่วมทำวัตรสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิ เวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเชิงชุม

 

วันที่จัดงาน 17 – 20 พฤษภาคม 2559

สถานที่จัดงาน วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารและวัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

https://www.facebook.com/TATContactcenter/

13116190_1082661665139246_2479072863219025206_o