งานวันตราดรำลึก 110 ปี

การจัดงานตราดรำลึกเป็นการร่วมน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมืองระหว่างประเทศด้วยพระปรีชาสามารถ จนในที่สุด ฝรั่งเศสยอมทำสัญญายกเมืองตราดคืนให้แก่สยามประเทศ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2449 หรือเมื่อ 110 ปีที่แล้ว
ด้านนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่ยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติเสด็จพ่อ ร.5 เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 15.59 น. เป็นการประกอบพิธีทำบุญเมือง ณ ศาลา 100 ปีตราดรำลึก ส่วนในวันที่ 23 มีนาคม 2559 บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. จะเป็นการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นในเวลา 16.09 น. จะมีพิธีเปิดงานพร้อมกับการอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร เจ้าพ่อหลักเมืองตราด ริ้วขบวนเทิดพระเกียรติ การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม “วันตราดรำลึก 110 ปี เรืองระวีความเพียรอันยิ่งใหญ่” ในคืนวันที่ 23 – 25 มีนาคม ที่เป็นการนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ตราดรำลึก

การจัดงานตราดรำลึกในปีนี้ ททท.สำนักงานตราด ได้จัดกิจกรรม Trat Night Run 2016 ขึ้นในภาคกลางคืน โดยแบ่งเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 9 กิโลเมตร ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 23.00 – 01.00 น. เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงเส้นทางเสด็จของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ที่เสด็จเยือนจังหวัดตราดถึง 12 ครั้ง และให้นักท่องเที่ยวได้มีกิจกรรมท่องเที่ยวในยามค่ำคืนที่หลากหลาย เป็นกิจกรรมร่วมในจัดงานวันตราดรำลึก 110 ปี ตามรอยพ่อ พากเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต อีกด้วย
 

วันที่จัดงาน 23 – 27 มีนาคม

เวลาจัดงาน 7.00-1.00 น.

สถานที่จัดงาน หน้าศาลา 100 ปี ตราดรำลึกหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดตราด

http://thai.tourismthailand.org/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81–6503

IMG_5301_012