งานมหาสงกรานต์อีสาน หนองคาย 2559

สงกรานต์ภาคอีสาน  นิยม จัดกันอย่างเรียบง่าย แต่ว่ามากไปด้วยความอบอุ่น โดยคนอีสานจะเรียกประเพณีสงกรานต์ว่า “บุญเดือนห้า” หรือ”ตรุษสงกรานต์” บางพื้นที่จะเรียกว่า “เนา” และจะถือฤกษ์ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 เวลาบ่าย 3 โมง เป็นเวลาเริ่มงานโดยพระสงฆ์จะตีกลองโฮมเปิดศักราช จากนั้นญาติโยมจะจัดเตรียมน้ำอบหาบไปรวมกันที่ศาลาวัดเพื่อสรงน้ำพระพุทธรูป แล้วต่อด้วยการรดน้ำดำหัว ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติผู้ใหญ่ เพื่อขอขมาลาโทษจากนั้นก็จะเป็นการเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน

 

งานมหาสงกรานต์อีสาน หนองคาย 2559 วัน ที่ 12 เมษายน 2559 – 16 เมษายน 2559  ณ วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย มีการอัญเชิญหลวงพ่อพระใสและพระพุทธรูปสำคัญต่างๆเข้าขบวน แห่รอบตัวเมืองเพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำและนมัสการและมีการออกร้านจำหน่าย สินค้าพื้นเมืองราคาถูก

วันที่จัดงาน 12-16เมษายน 2559

สถานที่จัดงาน  วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

http://suvarnabhumiairport.com

อัญเชิญกลับ