งานมหัศจรรย์นครปฐม Amazing Nakhonpathom

ภายในงานมหัศจรรย์นครปฐม Amazing Nakhonpathom มีการออกบูธนิทรรศการ ที่รวบรวมเรื่องราว ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดนครปฐม รวมถึงการจัดแสดงของดี ของเด่น ของดัง ของจังหวัดนครปฐม บูธจำหน่าย หรือแสดงผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  วิสาหกิจชุมชน ภาคธุรกิจเอกชน เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยว และโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนผลิตผลทางการเกษตร บูธคาราวานสินค้า และร้านอาหารคาว-หวานทั่วไป

นอกจากนี้ยังมีการประกวดร้องเพลง The Voice Of ราชสีห์, การแสดงดนตรี คอนเสริต์ ของศิลปินนักร้อง, การเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง 13 กัณฑ์ วันวิสาขบูชา, การประกวด นางสาวนครปฐม

วันที่จัดงาน 13 – 22 พฤษภาคม 2559

สถานี่จัดงาน บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

http://www.amazingthaitour.com

s_8421419