งานผ้าฝ้าย ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ครั้งที่ 18

เชิญเที่ยว “งานผ้าฝ้าย ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ครั้งที่ 18” วันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. – 21.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1 จังหวัดเชียงใหม่ ถนนทุ่งโฮเต็ล จังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่จัดงาน 25 มีนาคม 2559 – เมษายน 2559

เวลาจัดงาน 10.00-21.30 น.

สถานที่จัดงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1 จังหวัดเชียงใหม่ ถนนทุ่งโฮเต็ล จังหวัดเชียงใหม่

https://www.facebook.com/TATContactcenter/

947348_1047968921941854_1054066215112087104_n