งานประเพณีสงกรานต์โคราช 59

    การประกวดขบวนแห่รถสงกรานต์ พิธีทำบุญตักบาตรเช้า พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การละเล่นพื้นเมือง การแสดงดนตรีของศิลปิน การละเล่นน้ำสงกรานต์แบบไทยๆ ณ จังหวัดนครราชสีมา
วันที่จัดงาน 13-15 เมษายน 2559
สถานที่จัดงาน บริเวณหน้าเทศบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2015919164828-223873-516c1cda0e646