งานประเพณีสงกรานต์เกาะสมุย 2559

สงกรานต์ภาคใต้  ตามความเชื่อของประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิมที่ภาคใต้แล้ว สงกรานต์เป็นช่วงเวลาแห่งการผลัดเปลี่ยนเทวดาผู้รักษาดวงชะตาบ้านเมือง

  • 13 เมษายน จะเรียกว่า “เจ้าเมืองเก่า” เชื่อกันว่าวันที่เทวดารักษาบ้านเมืองจะกลับบนสวรรค์
  • 14 เมษายน จะเรียกว่า “วันว่าง” วันที่ปราศจากเทวดารักษาเมือง
  • 15 เมษายน จะเรียกว่า “วันรับเจ้าเมืองใหม่” วันรับเทวดาองค์ใหม่เพื่อดูแลบ้านเมืองแทนองค์เดิม

 

งานประเพณีสงกรานต์เกาะสมุย 2559 วันที่ 13 เมษายน 2559 – 14 เมษายน 2559  ณ ถนนสายเลียบหาดเฉวง ถนนคนเดินชุมชนบ่อผุด จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ขบวนแห่นางสงกรานต์ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแสดงดนตรีและการแสดงต่าง ๆ

วันที่จัดงาน 13-14 เมษายน 2559

สถานที่จัดงาน ถนนสายเลียบหาดเฉวง ถนนคนเดินชุมชนบ่อผุด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

http://suvarnabhumiairport.com

สงกรานต์ (สมุย)