งานประเพณีสงกรานต์หาดใหญ่ และมิดไนท์สงกรานต์ 2559

สงกรานต์ภาคใต้  ตามความเชื่อของประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิมที่ภาคใต้แล้ว สงกรานต์เป็นช่วงเวลาแห่งการผลัดเปลี่ยนเทวดาผู้รักษาดวงชะตาบ้านเมือง

  • 13 เมษายน จะเรียกว่า “เจ้าเมืองเก่า” เชื่อกันว่าวันที่เทวดารักษาบ้านเมืองจะกลับบนสวรรค์
  • 14 เมษายน จะเรียกว่า “วันว่าง” วันที่ปราศจากเทวดารักษาเมือง
  • 15 เมษายน จะเรียกว่า “วันรับเจ้าเมืองใหม่” วันรับเทวดาองค์ใหม่เพื่อดูแลบ้านเมืองแทนองค์เดิม

 

งานประเพณีสงกรานต์หาดใหญ่ และมิดไนท์สงกรานต์ 2559 วัน ที่ 13 เมษายน 2559 – 15 เมษายน 2559  ณ สี่แยกโอเดียน ถนนเสน่หานุสรณ์ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 และวัดมหัตตมังคลาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  การประกวดเทพีสงกรานต์การละเล่นสาดน้ำสงกรานต์

วันที่จัดงาน 13-15 เมษายน 2559

สถานที่จัดงาน สี่แยกโอเดียน ถนนเสน่หานุสรณ์ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 และวัดมหัตตมังคลาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

http://suvarnabhumiairport.com

สงกรานต์หาดใหญ่