งานประเพณีปี๋ใหม่เมืองหละปูน ประจำปี ๒๕๕๙

เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองหละปูน ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขามและบริเวณหน้าวัด พระธาตุหริภุญชัยฯ จังหวัดลำพูน โดยมีรายละเอียดดังนี้

11 เมษายน 2559
08.30 น. การประกวดการทำหมากสุ่ม หมากเป็ง ต้นผึ้ง ต้นดอก การตัดตุง
ณ บริเวณศาลาบาตร วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ
09.00 น. ผ่อขบวนแห่น้ำทิพย์จากดอยขะม้อ
และอัญเชิญน้ำทิพย์จากดอยขะม้อประดิษฐาน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ จ.ลำพูน
16.00 น. ผ่อการประกวดแม่ญิงขี่รถถีบก๋างจ้อง
ณ เวทีกลาง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ จ.ลำพูน

12 เมษายน 2559
09.00 น. ฮ่วมพิธีทำบุญสืบจะต๋าเมือง 4 มุมเมือง
10.49 น. พิธีเปิด ณ ประตูเมือง (ประตูลี้) และฮ่วมปล่อยพันธ์ปลา ณ สวนม่วนใจ๋
15.30 น. สาธิตของกิ๋นปื้นเมือง การตีกลองซิงมองของ 17 ชุมชน
19.00 น. พิธีเปิดงานปี๋ใหม่เมืองหละปูน 2559
การประกวดฮ้องเพลงลูกทุ่งชุมชน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ จ.ลำพูน

13 เมษายน 2559
14.00 น. ผ่อขบวนแห่สงกรานต์ ฮ่วมสรงน้ำพระรอดหลวง
และพระสำคัญจากหัววัดต่างๆ

16 เมษายน 2559
09.00 น. พิธีรดน้ำดำหัวครูบาสังฆะ สรงน้ำพระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน
14.30 น. ขบวนแห่เครื่องราชสักการะ พิธีสรงน้ำกู่เก็บอัฐิพระนางจามเทวี
และกู่เก็บอัฐิครูบาศรีวิชัย ณ วัดจามเทวี

17 เมษายน 2559
09.00 น. พิธีรดน้ำดำหัวเจ้าพ่อกู่ช้าง ณ โบราณสถานกู่ช้าง-กู่ม้า

วันที่จัดงาน 11-18 เมษายน 2559

เวลาจัดงาน 8.00-19.00 น.

สถานที่จัดงาน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขามและบริเวณหน้าวัด พระธาตุหริภุญชัยฯ จังหวัดลำพูน

https://www.facebook.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99-710935952301236/?fref=nf

12909637_1061217430606418_606390398084499212_o