งานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร 2559

ชมขบวนแห่บั้งไฟสวยงามและขบวนฟ้อนรำ การแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นสูง บั้งไฟแฟนซี ฯลฯ ประกวดกองเชียร์ การแข่งขันเซิ้งบั้งไฟ ประจำปี 2559 สาวกบั้งไฟไม่ควรพลาดครับ

 

วันที่จัดงาน 13-15 พฤษภาคม 2559

สถานที่จัดงาน สวนสาธารณะพญาแถน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

http://www.thailandfoundation.net

Rocket Festival, Yasothon *** Local Caption *** ประเพณีบุญบั้งไฟ  จังหวัดยโสธร
Rocket Festival, Yasothon *** Local Caption *** ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร