งานถนนผลไม้ สไตล์ระยอง ถนนสายยายดา

อบต.ตะพง เตรียมเปิด งานถนนผลไม้ สไตล์ระยอง ถนนสายยายดา(ถนน สุขุมวิท-ยายดา) ให้เกษตรกรนำผลไม้ที่ออกตามฤดูกาล เช่น ทุเรียน มังคุด และเงาะ มาวางจำหน่าย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนในการระบายผลผลิตทางการเกษตรช่วยกระตุ้น การท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้คึกคัก ระหว่างวันที่ 10-12 มิ.ย นี้
นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เปิดเผยว่า ช่วงฤดูกาลผลไม้ที่มีผลผลิตออกมาจำนวนมาก พื้นที่ตำบลตะพงส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพ เกษตรกรรมทำสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด และลองกอง ฯลฯ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง มีความประสงค์จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสาน ให้ประชาชนทั่วไปมาท่องเที่ยวภายในตำบล ซึ่งจะเป็นการสนองนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนผลไม้ได้นำผล ผลิตมาวางจำหน่ายในแก่นักท่องเที่ยว และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้คึกคักมีสีสันในช่วงฤดูกาลผลไม้ ของจังหวัดระยอง
ซึ่งงานถนนผลไม้ สไตล์ระยอง เป็นการจัดงานในรูปแบบที่ให้ชาวสวนผลไม้นำผลผลิตทางการเกษตรจากสวน เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด มาวางจำหน่าย ตามเส้นทางถนนยายดาตามจุดที่ให้บริการ ในระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2559 โดยกำหนดพิธีเปิดถนนฯ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 16.00 น บริเวณถนนสายสุขุมวิท-ยายดา นักท่องเที่ยวสามารถขับรถมาเที่ยวพร้อมเลือกชิมและเลือกซื้อผลไม้สดๆ อาทิ ทุเรียน เงาะ

 

วันที่จัดงาน 10 – 12 มิถุนายน 2559

เวลาเริ่มงาน 16.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่จัดงาน ถนน สุขุมวิท-ยายดา

https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A5-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87-607431195961710/?fref=photo

13226695_1085252028179622_7048426865663198365_n