งานจัดแสดงสินค้าไทย Tachileik Trade Fair 2016

เนื่องด้วยหอการค้าจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการปกครองท้องถิ่นรัฐฉาน  สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – เมียนมา และสยามล้านช้าง จำกัด ร่วมกันจัดงาน”แสดงสินค้าไทย Tachileik Trade Fair 2016 เป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 16 – 22 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 – 20.00 น.ณ อาคาร ฮกเต็ด(มูลนิธกจีน) โครงการเมย์ฟลาวเวอร์ จังหวัดท่าขี้เหล็ก  เขตฉาน  สหภาพเมียนมาเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลไทยในการก้าวเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economics Community:AEC

 

วันที่จัดงาน 16 – 22 พฤษภาคม 2559

เวลาจัดงาน 10.00 – 20.00

สถานที่จัดงาน อาคาร ฮกเต็ด(มูลนิธกจีน) โครงการเมย์ฟลาวเวอร์ จังหวัดท่าขี้เหล็ก  เขตฉาน  สหภาพเมียนมา

พันธกิจเเละประโยชน์ของหอการค้าไทย

13090497_1179728442037974_1732426196_n