งานคิดถึง…สมเด็จย่า

กำหนดการ งานคิดถึง…สมเด็จย่า

กำหนดการ
งานคิดถึง…สมเด็จย่า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงาน  คิดถึง…สมเด็จย่า ครั้งที่ ๒๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น.

๑๗.๐๐ น.         แขกผู้มีเกียรติมาถึงบริเวณงาน
๑๘.๐๐ น.         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงบริเวณงาน
นางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สยามพิวรรธน์                              จำกัด และท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เลขามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
ทูลเกล้าถวายพวงมาลัย
นายธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ ประธานกรรมการบริษัท สยามพิวรรธน์                            จำกัด กราบบังคมทูลรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน
ทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการ
ทอดพระเนตรภายในบริเวณนิทรรศการ คิดถึง…สมเด็จย่า ครั้งที่ ๒๐
“ปลูกคน ปลูกป่า ปลูกชาติ”

วันที่จัดงาน 20 ตุลาคม  2559
เวลาจัดงาน 10:00 – 22.00 น.
สถานที่จัดงาน สยามพารากอน
http://www.siamparagon.co.th
c72d8e3f30465f38cfc31228f01e24e4