งานกาชาด 2559

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภากาชาดไทย โดยกองอำนวยการจัดงานกาชาดกำหนดจัดงานกาชาดประจำปี 2559 ขึ้นภายใต้คำขวัญ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดี 84 พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2559ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง (สนามเสือปา) ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก

อีกทั้งเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยโดยมีหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา มูลนิธิสโมสรเข้าร่วมออกร้านทั้งนี้กองอำนวยการจัดงานกาชาดได้จัดสรร พื้นที่สำหรับบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด และร้านค้าทั่วไปได้เข้าร่วมออกรานงานกาชาดประจำปี 2559

วันที่จัดงาน 9-11 มีนาคม 2559
เวลาจัดงาน 8.30 -16.30 น.
สถานที่จัดงาน บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง (สนามเสือปา) ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก
http://www.redcrossfundraising.org
POSTER TRCF2559.CO